Nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014

Komora notárov SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2013!

Aktuálny Zoznam prijímateľov 2% nájdete na špecializovanej web stránke www.rozhodni.sk: http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/