Občianske združenia

Spolky v našom právnom poriadku predstavujú najstaršiu právnu formu, ktorá sa historicky vyvíjala na našom území. Aj keď po roku 1990 nedošlo k prevzatiu ich názvu dominantného ešte za pôsobenia prvej republiky, terajšie občianske združenia plne nadviazali na tradíciu združovania sa osôb a sú najrozšírenejšou právnou formou pôsobiacou v neziskovom sektore. V rámci samotnej legislatívy sa do popredia dostáva otázka vytvorenia centrálneho registra združení, ktorý by znamenal významný posun v právnom postavení občianskych združení ako právnických osôb. Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou spolkov a ktoré unikátnym spôsobom približujú všetky právne vzťahy, v ktorých spolky ako právnické osoby vystupujú samostatne vo vlastnom mene.

Spolky v našom právnom poriadku predstavujú najstaršiu právnu formu, ktorá sa historicky vyvíjala na našom území. Aj keď po roku 1990 nedošlo k prevzatiu ich názvu dominantného ešte za pôsobenia prvej republiky, terajšie občianske združenia plne nadviazali na tradíciu združovania sa osôb a sú najrozšírenejšou právnou formou pôsobiacou v neziskovom sektore. V rámci samotnej legislatívy sa do popredia dostáva otázka vytvorenia centrálneho registra združení, ktorý by znamenal významný posun v právnom postavení občianskych združení ako právnických osôb. Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou spolkov a ktoré unikátnym spôsobom približujú všetky právne vzťahy, v ktorých spolky ako právnické osoby vystupujú samostatne vo vlastnom mene.