Ochrana národnostných menšín v SR

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený nelegislatívny materiál pod názvom Šiesta správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR. Slovenská republika má ako zmluvná strana Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín (ďalej len „rámcový dohovor“) záväzok predkladať v pravidelných päťročných intervaloch správu o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na splnenie záväzkov stanovených v rámcovom dohovore. Správa poskytuje informácie o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na realizáciu odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy (ďalej len „Výbor ministrov“) a Poradného výboru pre rámcový dohovor (ďalej len „Poradný výbor“) v rámci posledného monitorovacieho kola a ďalších opatrení na vykonávanie rámcového dohovoru. Sledovaným obdobím správy je obdobie od prijatia hodnotiacej správy Poradného výboru v 5. monitorovacom kole do odoslania implementačnej správy štátu (t. j. od 2. februára 2022 do súčasnosti). Správa je rozdelená do častí tak, aby zohľadňovala usmernenie Výboru ministrov pre prípravu implementačných správ v šiestom kole monitoringu. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.