Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Dňa 06.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Návrhom zákona sa zavádza nový trestný čin „Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti“, ktorý bude upravený v § 285a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Cieľom navrhovanej trestnoprávnej úpravy je najmä preventívne pôsobenie hroziaceho trestu, čím sa zabezpečuje ochrana najohrozenejšej skupiny osôb. Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.