Opatrenia pre školy od 12. októbra 2020

Prinášame Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s pandémiou účinné od  12.10.2020 a revidovaný Manuál k organizácii výchovy a vzdelávania pre základné školy zo dňa 11.10.2020.