Pozemky a stavby oslobodené od dane z nehnuteľnosti

Pri ktorých pozemkoch je možné si uplatniť oslobodenie od dane? Je možné do časti oslobodenia od dane zahrnúť nasledovné pozemky a stavby:

  1. budova výrobne hostií, ktorá je vedená ako organizácia nezaložená na podnikanie; príjmy z výroby hostií sú oslobodené od dane,
  2. budova, kde prevádzkujeme zariadenie pre seniorov. V budove ale bývajú len rehoľné sestry, zatiaľ sme mali oslobodenú len časť budovy – kaplnku; činnosť je financovaná z príspevkov mesta,
  3. priestory školy, ktoré slúžia na bývanie sestier a časť priestorov prenajímame školskej jedálni (občianskemu združeniu)?

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.