Prerušenie poskytovania opatrovateľskej služby počas neprítomnosti opatrovateľky?

Obec ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb uzatvorila s klientom zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Je možné vypracovať dodatok k tejto zmluve, v ktorom sa určí, že v prípade práceneschopnosti alebo dovolenky opatrovateľky opatrovateľská služba nebude klientovi poskytovaná? 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.