Prezidentka prijala predstaviteľov MNO a ocenila ich pomoc štátu

Predstavitelia mimovládnych organizácií v Prezidentskom paláci v Bratislave predstavili prezidentke Zuzane Čaputovej výsledky prieskumu, ktorý sumarizuje aktivity dobrovoľníkov a 130-tich slovenských mimovládnych organizácií, ktoré pomáhali štátu a samosprávam zvládnuť prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Predstavitelia občianskeho sektora deklarovali záujem vstúpiť so štátom do partnerského dialógu a pomôcť svojimi skúsenosťami a návrhmi pri aktualizácii strategických materiálov a praktických postupov krízovej a humanitárnej pomoci, ako aj inklúzie ľudí utekajúcich z vojnou zasiahnutých oblastí Ukrajiny do našej spoločnosti.

„Dobrovoľníci a mimovládne organizácie hrali významnú úlohu pri tom, ako Slovensko zvládlo nápor ľudí, ktorí utekali po 24. februári pred ruskou vojenskou inváziou. Nabrali sme množstvo cenných skúseností z toho, ako poskytovať pomoc priamo v krajine zmietanej vojnou, ale aj z manažmentu ľudí v núdzi na hranici, či v našom vnútrozemí. Ponúkame štátu pomoc a partnerstvo. Bola by obrovská škoda nevyužiť tieto skúsenosti na aktualizáciu politík, stratégií a procesov štátu tak, aby sme v budúcnosti boli lepšie pripravení zvládať nielen krízové situácie, ale aby sme vedeli poskytovať služby vo verejnom záujme v našej spoločnosti a plniť tak základné poslanie pre ktoré sme naše organizácie zakladali,“ vyhlásil po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac.

 

Okrem reprezentanta mimovládnych organizácií zastúpených v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dnešného stretnutia s prezidentkou zúčastnili aj predstavitelia Občianskej platformy pre demokraciu, ako aj organizácií Človek v ohrození, Post Bellum a Centrum pre výskum etnicity a kultúry.

 

“Dáta do prieskumu sme zbierali od 22. do 29. 4.2022 a celkovo sa zapojilo 130 organizácií občianskej spoločnosti - rôznej veľkosti a zo všetkých regiónov Slovenska. Išlo o organizácie, ktoré sa venovali štyrom základným oblastiam pomoci - na hranici, v našom vnútrozemí, pri inklúzii, či pomáhali priamo na vojnou zasiahnutej Ukrajine. Na základe výsledkov vieme povedať, že len z týchto organizácií sa zapojilo do pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny 732 zamestnancov a 6697 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Náklady týchto organizácií na zapojenie do pomoci, ako aj výdavky na materiálnu pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny alebo výdavky na materiálnu, humanitárnu a zdravotnú pomoc smerujúcu na Ukrajinu v týchto organizáciách presiahli sumu 11 460 000 eur,” konštatovala Katarína Batkova, z Občianskej platformy za demokraciu, ktorá prieskum spracovala.

 

Predstavitelia občianskych organizácií dnes pani prezidentke predstavili aj nový materiál konzorcia mimovládnych organizácií s názvom “Integrácia ľudí z Ukrajiny - návrhy riešení”. Ide o konkrétne odporúčania a návrhy,  ako uľahčiť a zlepšiť integráciu ľudí z Ukrajiny v našej spoločnosti.

 

"Pre úspešné začlenenie ľudí z Ukrajiny do spoločnosti je dôležité, aby štát venoval pozornosť aj dlhodobým politikám inklúzie. V spolupráci s ďalšími aktérmi by mal vytvoriť  koordinovaný systém prijímania a zavádzania integračných opatrení v rôznych oblastiach sociálneho života, ako napríklad vzdelávania, zamestnania alebo bývania. Takéto opatrenia pomôžu ľuďom z Ukrajiny žiť dôstojný a samostatný život a zároveň prispejú aj k sociálnej súdržnosti celej našej spoločnosti," dodala  Elena Gallová Kriglerová, z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). 

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Katarína Batková, Občianska platforma pre demokraciu (k výsledkom prieskumu), mobil: 0907 457 710

Andrea Najvitrová, Človek v ohrození (k téme humanitárnej pomoci), mobil: 0948 909 996

Elena Gallová Kriglerová, CVEK - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (k téme integrácia), mobil: 0908 715 419

Sandra Polovková, Post Bellum (k téme dodávok pomoci na Ukrajinu):  0902 754 380

Marcel Zajac, predseda Komory MNO v Rade vlády pre MNO, mobil: 0918 639 471

Nový materiál konzorcia mimovládnych organizácií s názvom “Integrácia ľudí z Ukrajiny - návrhy riešení”

 

Foto zdroj: M. Garaj / KP SR