Pripravované zmeny zákona o športe - najnovšie novinky

Portál itretisektor.sk prináša najnovšie informácie k plánovaným zmenám Zákona o športe, ktoré sú v príprave na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstva sme sa opýtali tieto otázky:

 

1. Pripravuje sa novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe ?

Áno, legislatívna zmena sa pripravuje.

2. V akom štádiu sú prípravy a čo bude predmetom úpravy zmien zákona o športe?

Vykonaná bola analýza súčasnej právnej úpravy, pripravené boli návrhy zmien, v súčasnosti sa formuluje legislatívne znenie novelizovaných ustanovení. Následne bude materiál posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.

Predmetom navrhovanej úpravy je najmä debyrokratizácia športu, zjednodušenie pracovnoprávnych vzťahov v športe, spresnenie viacerých ustanovení (financovanie, informačné povinnosti), vzdelávanie v športe.

3. Akú podobu budú mať tieto zmeny, budú vo forme novely alebo sa pripravuje nový zákon ako celok?

Zámerom je pripraviť návrh vo forme novely, ale či pôjde o novelu alebo nový zákon, to bude záležať od rozsahu zmien vo finálnom návrhu.


Legislatívny proces budeme naďalej sledovať a pravidelne  informovať o ňom na našom portáli.

Sledujte náš newsletter.

Tím itretisektor.sk