Program APVV schválený vládou

Vláda SR dňa 11.11.2020 schválila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Realizácia programu APVV by mala výrazne podporiť ambíciu vlády SR deklarovanú v jej programovom vyhlásení:
a. podporiť realizáciu excelentnej vedy a výskumu v európskom a svetovom priestore;
b. zlepšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti ľudských zdrojov;
c. zvýšiť podiel grantového financovania vedy a výskumu;
d. dosiahnuť transparentnejšie prideľovanie prostriedkov využitím hodnotiacich kapacít Európskej únie.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.