Štatút Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Dňa 05.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Cieľom návrhu je zohľadniť zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorých dochádza k zriadeniu nového Ministerstva cestového ruchu a športu Slovenskej republiky.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.