Unifikované riešenie sporov v športe - kreačné, procesoprávne a hmotnoprávne súvislosti alternatívneho riešenia sporov

Ústrednou myšlienkou predkladaného príspevku je úvaha v rozsahu prístupu de lege latta a de lege ferenda uvažovať a bližšie vedecky rozobrať ohľadne možnosti vytvorenia konceptu, neskoršieho založenia a vzniku unifikovaného riešenia sporov v športe. Úvahu, ktorá je rozoberaná vo vedeckom príspevku, je vždy potrebné detailizovať, to znamená charakterizovať ju rozsahom a obsahom dotknutých, relevantných právnych, prípadne mimoprávnych oblastí. Nutnou a východiskovou odpoveďou na uvedenú otázku je, že táto téma je vlastne podrobným pohľadom na združovacie právo ako prostriedok združovania v oblasti športu so zameraním sa na riešenie sporov vo vymedzenej oblasti s nutnosťou skúmania následkov a vlastností riešenia sporov v športe.


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.