Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve

Universal Declaration on Volunteering, adopted by the Board of Directors of the International Association for Volunteer Effort (IAVE), January 2001, The Netherlands.

Volunteering is a fundamental building block of civil society. It brings to life the noblest aspirations of humankind - the pursuit of peace, freedom, opportunity, safety, and justice for all people.

Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve prijatá správnou radou Medzinárodnej asociácie pre dobrovoľnícke úsilie (IAVE), január 2001, Holandsko.

Dobrovoľníctvo je základným stavebným prvkom občianskej spoločnosti. Prináša do života najvznešenejšie ašpirácie ľudstva - túžbu po mieri, slobode, príležitostiach, bezpečí a spravodlivosti pre všetkých ľudí.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.