Vyhlásenie občianskych organizácií: Vyzývame vládu k partnerstvu a reálnej spolupráci

Vmene platformy Hlas občianskych organizácií a Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO uverejňujeme vyhlásenie občianskych organizácií k strategickému dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko", ktoré zverejnil Minister financií SR, Eduard Heger dňa 6.10.2020.

Vmene platformy Hlas občianskych organizácií a Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO uverejňujeme vyhlásenie občianskych organizácií k strategickému dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko", ktoré zverejnil Minister financií SR, Eduard Heger dňa 6.10.2020.

Text vyhlásenie nájdete v prílohe.

Tím itretisektor.sk 

Prílohy (1)