Výpočet príspevku na mzdy vs. reálny počet zamestnancov

VÚC pri výpočte finančného príspevku na prevádzku do bežných výdavkov v položke mzdy a odvody nezapočítava finančné prostriedky za všetkých zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ale len vo výške minimálneho normatívu počtu zamestnancov pre daný druh a formu sociálnej služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o soc. službách. Tento postup má následne negatívny vplyv na výpočet finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov. Je tento postup v súlade so zákonom o sociálnych službách?   

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.