Zámery k legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030

Dňa 18.10.2023 vláda SR vzala na vedomie (s pripomienkou) materiál označený ako „Ideové zámery k vybraným legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (Informácia k implementácii krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení v súlade so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030)“.

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.