Zaradenie registra nelegálneho zamestnávania do zoznamu referenčných registrov

Dňa 11.12.2023 bol v MPK zverejnený Návrh na vyhlásenie referenčného registra nelegálneho zamestnávania. Cieľom návrhu je zaradenie registra nelegálneho zamestnávania do zoznamu údajov referenčných registrov. Týmto spôsobom sa zabezpečí sa automatizácia overovania údajov pre orgány verejnej moci a tiež plnenie úloh Národného inšpektorátu práce, ktorý je povinný na žiadosť orgánu verejnej moci v elektronickej podobe poskytnúť  údaje o tom, že k určenému dňu nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.