Zlepšenie rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi

Dňa 02.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach. Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2381 z 23. novembra 2022 o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach. Cieľom úpravy je zvýšiť zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností za účelom posilnenia hospodárskeho rastu, podpory mobility na pracovnom trhu, posilnenia konkurencieschopnosti kótovaných spoločností a dosiahnutia rodovej rovnosti na trhu práce.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.