Zmeny k účtovníctvu neziskových organizácií

Dňa 22.09.2021 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (ďalej len ako „návrh opatrenia“).

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.