Zmeny v právnej úprave múzeí a galérií

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novelou došlo k vypusteniu povinnosti verejného vypočutia pri výberovom konaní na funkciu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickými osobami.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.