Zmeny zákona o dobrovoľníctve v príprave

Ministerstvu vnútra SR sme položili otázky k pripravovaným zmenám zákona o dobrovoľníctve, ktoré aktuálne prebiehajú a budú čoskoro predmetom medzirezortného prípravného konania. 

Pýtali sme sa:

  1. Kto pripravuje novelu zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve?
  2. Kedy prebehne MPK k novele zákona o dobrovoľníctve?
  3. Čo bude predmetom zmien zákona o dobrovoľníctve?

Znenie odpovede si môžete prečítať v prílohe tohto článku.

Priebeh príprav zmien zákona o dobrovoľníctve budeme monitorovať a budeme ďalej informovať o vývoji.

Tlačová agentúra i3 ꟾ SK