Zodpovednosť zariadenia za klientov s psychickými poruchami

Akú zodpovednosť za plnoletých klientov s psychickými poruchami preberá na seba poskytovateľ sociálnej služby v zariadeniach podporovaného bývania? Nesie poskytovateľ zodpovednosť v prípade, ak si klient ublíži v prítomnosti sociálneho pracovníka pri vykonávaní dohľadu napr. pri sprievode k lekárovi? Ak sa zhorší klientov psychický stav, aké opatrenia môže poskytovateľ prijať, aby zabezpečil ochranu života a zdravia klienta, a tiež tretích osôb? Ako postupovať ak klient nahlási, že ho napadla osoba, s ktorou žije, avšak odmietne uvedené nahlásiť na polícii a  odmietne dať sa ošetriť lekárom?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.