Zvýšenie sumy príspevku pre deti v centrách pre deti a rodiny

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona,  ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom návrhu je znenie ustanovenia § 89c upraviť tak, aby bolo možné, rovnako ako v prípade miest na vykonávanie špecializovaného programu v akreditovanom centre pre deti a rodiny (bez vecnej zmeny v tejto časti, t. j. v centre,...ktorého účelom je vykonávanie špecializovaného programu a ktorého celkový počet miest nie je vyšší ako 20 miest), aj v prípade miest v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s duševnou poruchou a pre deti, ktorým je potrebné vzhľadom na ich zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine (na základe posúdenia potreby osobitnej starostlivosti v špecializovanej samostatnej skupine t. j. po posúdení posudkovým lekárom) zvýšiť maximálnu, zákonným mechanizmom určenú, sumu finančného príspevku o 40 % na jedno miesto.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.