Naposledy pridané - Aktuálne informácie

2% z dane predstavujú DNA SLOVENSKA

19.11.2023

tím itretisektor.sk

Prinášame rozhovor s advokátom a tvorcom legislatívy 2% dane JUDr. Petrom Haňdiakom k aktuálnej téme 2% z dane.

Zoznam prijímateľov 2% dane na rok 2022 už zverejnený

18.1.2023

tím itretisektor.sk

Notárska komora SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2022.

Tím itretisektor.sk

Odovzdanie veci zakúpenej z 2% dane v ďalšom roku

16.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je v súlade so zákonom, ak prijímateľ podielu zaplatenej dane uzavrie darovaciu zmluvu v roku 2022, ktorej predmetom je darovanie hnuteľnej veci ale reálne k odovzdaniu hnuteľnej veci dôjde až v roku 2023?  Je takéto konanie možné považovať za použitie podielu zaplatenej dane do konca roka 2022?

Financovanie detského ihriska v prenájme z 2% dane

17.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže rodičovské združenie z financií získaných z prostriedkov 2% z dane pri cirkevnej škole nakúpiť prvky detského ihriska pre školský klub detí resp. školu? Detské ihrisko by stálo na areáli, ktorý nie je vo vlastníctve školy ale škola ho má v dlhodobom prenájme.

Rekonštrukcia budovy financovaná z 2% dane

27.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

Občianske združenie prevádzkuje súkromný internát pre žiakov stredných škôl so športovým zameraním a prevádzka internátu je hradená z vlastných prostriedkov občianskeho združenia a dotácií. Môže občianske združenie využiť finančné prostriedky z asignančej dane na rekonštrukciu budovy internátu?