Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019 a 2020

10.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

Príklady „nesprávnej praxe“ používania 2% z dane

17.12.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Z poskytnutých kontrolných zistení Úradu vládneho auditu sme pripravili prehľad, ktorý prináša poukázanie na nesprávne nakladanie s 2% dane v praxi.

Divadlo ako zakladateľ inej neziskovej organizácie na účely prijímania 2% dane

7.12.2021

Mgr. Monika Ivanová

Môže štátne divadlo založiť neziskovú organizáciu za účelom získavania 2 % z dane a ďalších zdrojov, z ktorých by financovalo účasť sociálne slabších skupín na kultúrnych podujatiach divadla?

Poľovnícke organizácie a 2% dane

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Za akých podmienok môže poľovnícka organizácia byť prijímateľom 2% dane?

Správa ku kontrolám nakladania s 2% dane

5.11.2021

tím itretisektor.sk

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor itretisektor.sk získal dôležitý materiál od úradu, ktorý vykonáva kontroly pri nakladaní s prostriedkami 2% dane. Na nedostatky pri nakladaní s2% dane poukazujeme aj pri spracúvaní prípadových štúdií na našom portáli. Úrad vládneho auditu SR nám poskytol prínosný prehľad nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v praxi.