Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Termín vyplácania asignovanej dane správcom dane

11.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy začne finančná správa vyplácať 2% za daňové priznania  podané do 31.03.2020., resp. fyzické osoby do 30.04.2020?

Novela zákona o dani z príjmov aj k 2% z dane

4.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.08.2020 bol doručený NRSR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Dobrovoľníci a poskytovanie 3% dane

12.2.2020

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké sú podmienky poukázania 3% z podielu zaplatenej dane dobrovoľníkom?