Charitatívna lotéria

Charitatívna lotéria je lotéria prevádzkovaná nadáciami alebo združením nadácií, pričom výnos z tejto lotérie je možné použiť len na podporu verejnoprospešného účelu.  


Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (3)

Inštitútu charitatívnej lotérie v právnom poriadku SR

27.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V novom zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení (ďalej ako „zákon o hazardných hrách“) účinného od 1. marca 2019 je upravená aj charitatívna lotéria, ktorú Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie zaradila už v roku 2008 medzi jeden z 5 hlavných typov financovania mimovládnych neziskových organizácii. 

Charitatívna lotéria súvisí s aktivitami smerujúcimi ku komplexnej reforme v oblasti financovania aktivít mimovládnych neziskových organizácií za účelom udržateľnosti všeobecne prospešných aktivít neziskového sektora. Cieľ sa má dosiahnuť prostredníctvom zefektívnenia poskytovania verejných zdrojov a rozvoja súkromných zdrojov pre mimovládne neziskové organizácie. 

Rozhovor s riaditeľom združenia LOTKA

13.12.2018

g_Monika Ivanova

Prinášame rozhovor s pánom Filipom Vagačom, ktorý je štatutárny zástupca združenia LOTKA.

Všeobecne o charitatívnej lotérii

11.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

S účinnosťou od 1. januára 2010 boli vytvorené legislatívne podmienky pre prevádzkovanie charitatívnej lotérie ako nového druhu hazardnej hry. Prinášame základné informácie o okruhu subjektov, ktoré sa môžu stať prevádzkovateľmi charitatívnej lotérie a o obmedzeniach pri použití výťažku z prevádzkovania tohto druhu hazardnej hry.  

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (1)

Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie

31.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom môžeme získať oprávnenie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (1)

Charitatívna lotéria

Zákonná definícia:
Lotéria prevádzkovaná nadáciami, pričom výnos z tejto lotérie bude použitý na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie, ktorú upravuje zákon č. 171/1995 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení.