Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dotácie: Podpora rodiny, dobrovoľníckej činnosti, rovnosti mužov a žien

1. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej ako „Novela“).

Zmeny k eurofondom v príprave

6. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.11.2020 bol do MPK zaradený zákon, ktorým sa mení zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov („Novela“).

Rozšírenie podpory poskytovanej Fondom na podporu športu

6. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.11.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej ako „Novela“).

Výskum a vývoj - posilnenie účasti SR v európskej spolupráci

23. 10. 2020

tím itretisektor.sk

Dňa 22.10.2020 bol do MPK zaradený materiál Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

Zjednodušenie procesov pri využívaní európskych fondov

23. 10. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.10.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, na základe ktorej sa zjednodušujú procesy pri získavaní eurofondov.