Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Použitie asignovanej dane v zahraničí?

20.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné financie získané z 2% použiť na poskytnutie sociálnej výpomoci obetiam prírodnej katastrofy do zahraničia?

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

15.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

Zmeny k spracúvaniu údajov zosnulých osôb

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.

Prenajatie telocvične školy pre mládežnícky športový klub

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto na tréningy pre športové kluby mládeže využíva telocvičňu ZŠ zriadenej mestom. Boli dohodnuté tréningové dni a hodiny so športovými klubmi. Je v tomto prípade potrebné vykonať prenájom na základe verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájmom? Alebo môžeme klubom prenajať priestory len za náklady?