Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Podpora zamestnanosti

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Kľúčovým cieľom novely je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a zabezpečiť zosúladenie zákona o službách zamestnanosti s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Pripravovaná novela zákona o informačných technológiách vo VS

10.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 07.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. V aplikačnej praxi sa vyskytli prípady, kedy bola pôsobnosť tohto zákona nesprávne vykladaná orgánmi riadenia. Z tohto dôvodu pripravovaná novela jasnejšie vymedzuje pôsobnosť tohto právneho predpisu.

Schválená novela zákona o elektronických komunikáciách a ochrane verejného zdravia

22.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia za účelom identifikácie potenciálnych nositeľov nákazy a kontroly dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy.