Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci

17.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 11.05.2022 vláda SR schválila Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019 a 2020

10.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

Dotácie na stravu a dotácie na energie

3.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.04.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  s hromadným prílevom cudzincov na územie SR.