Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny dôchodkového systému SR

16. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.11.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) zaradený návrh Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme (ďalej ako „ústavný zákon“).

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

26. 8. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o. a, je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

13. 11. 2019

JUDr. Adriana Kovacova

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike. Hlavným cieľom návrhu zákona je doplniť legislatívnu úpravu sektora sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ako aj upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Darovanie prebytočných potravín z reťazcov aj neziskovkám

14. 8. 2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V I. čítaní bol prerokovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k rozšíreniu subjektov, ktorým môže daňovník bezodplatne darovať potraviny. Na účely uplatnenia daňového výdavku súvisiaceho s obstarávacou cenou potravín dochádza k rozšíreniu subjektov, ktorým je možné darovať potraviny. 

Servisné poukážky

3. 4. 2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Prinášame  legislatívnu správu k návrhu Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k servisným poukážkam.