Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zlepšenie postavenia sociálnych podnikov a  rodinných podnikov

16.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Počet predložených ponúk pri prieskume trhu sociálnym podnikom

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné v rámci realizácie prieskumu trhu registrovaného sociálneho podniku mať na vyhodnotenie prieskumu tri cenové ponuky ? Alebo môže byť prieskum trhu vyhodnotení aj keď bude doručená iba 1 cenová ponuka?

Podpora sociálnej ekonomiky

2.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní (ďalej ako „Návrh zákona“).

Zmeny dôchodkového systému SR

16.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.11.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) zaradený návrh Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme (ďalej ako „ústavný zákon“).