Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Predĺženie termínu vyúčtovania zbierok

6.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach (ďalej ako „Novela zákona o verejných zbierkach“).

Navrhované zmeny v zákone o verejných zbierkach a zákona o športe

8.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 05.10.2020 boli do medzirezortného pripomienkového konania predložené návrhy zákonov, Zákon, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe.

Crowdfundingová zbierka vs. verejná zbierka

24.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Považuje sa crowdfundingová zbierka za verejnú zbierku a je nutná registrácia podľa zákona o verejných zbierkach ?

Dary prostredníctvom QR kódu

15.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“