Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Navrhované zmeny v zákone o verejných zbierkach a zákona o športe

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.08.2020 boli do NRSR predložené návrhy zákonov a to:

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ak „Novela zákona o verejných zbierkach“) a
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Novela zákona o športe“).
Novely vyššie uvedených zákonov boli predložené do NRSR na prerokovanie. Ich vývoj budeme sledovať a následne poskytneme bližšie informácie na našom portáli.

Crowdfundingová zbierka vs. verejná zbierka

24.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Považuje sa crowdfundingová zbierka za verejnú zbierku a je nutná registrácia podľa zákona o verejných zbierkach ?

Dary prostredníctvom QR kódu

15.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

Trvanie a ukončenie verejnej zbierky

22.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Verejná zbierka musí byť vykonaná a ukončená v zákonom určenej lehote. Bližšie informácie o jednotlivých postupoch a s tým súvisiace vzory dokumentov sú dostupné v článku.