Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zákonná úprava skrátenej práce („Kurzarbeit“) v MPK

6. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. "Kurzarbeit".

Odklad poistného na sociálne poistenie do 30.6.2021

15. 12. 2020

tím itretisektor.sk

Vláda SR dňa 14.12.2020 schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Čerpanie dovoleniek zamestnancami škôl počas "vianočných prázdnin"

15. 12. 2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako máme postupovať pri čerpaní dovolenky v období od 21.12.2020 do 31.12.2020 u tých pedagogických zamestnancov, ktorí nemajú dostatok dní dovolenky, aby ju mohli čerpať v týchto dňoch?

Zmeny v zdravotnom poistení

1. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.11.2020 schválila NRSR  novelu zákona, ktorou sa  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Novela“).