Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 12.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Návrh opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa predkladá na základe § 7 ods. 2  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v nadväznosti na § 8 ods. 1  predmetného zákona.