Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zdravotné poistenie a zmeny zamerané na staršiu populáciu

10.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 06.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Návrh zákona má za cieľ predovšetkým upraviť a ďalej kultivovať proces prerozdelenia poistného, vyriešiť problematiku osôb v extrémne vysokom veku evidovaných v Centrálnom registri poistencov (problém tzv. „mŕtvych duší“), vznik a zánik verejného zdravotného poistenia v špecifických prípadoch podľa podnetov z aplikačnej praxe, znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov pri vykazovaní údajov o poistencoch a vyriešiť ďalšie problematické oblasti v súlade s podnetmi z aplikačnej praxe výkonu verejného zdravotného poistenia.

Zmenu stravného

10.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 03.06.2024 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu opatrenia MPSVR o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní, a to nasledovne: