Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Podpora zamestnanosti

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Kľúčovým cieľom novely je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a zabezpečiť zosúladenie zákona o službách zamestnanosti s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.