Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poskytnutie príspevku pre UN-Habitat

11.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 07.11.2022 bol v MPK zverejnený Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky pre Program OSN pre bývanie a ľudské sídla v roku 2022.

Národná stratégia európskeho integrovaného riadenia hraníc

8.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 04.11.2022 bol v MPK zverejnený materiál „Národná stratégia európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2023 až 2026 a zriadenie Riadiaceho výboru pre implementáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc“.

Zriadenie Rady vlády SR pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít

4.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 02.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh na zriadenie Rady vlády SR pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.

Precizovanie infozákona

14.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 06.10.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom návrhu zákona je odstrániť viaceré funkčné nedostatky a rozšíriť informačnú povinnosť o nové subjekty. Precizujú sa niektoré kľúčové definície pojmov, s ktorými zákon pracuje a takisto sa upravujú aj niektoré procesné aspekty sprístupňovania informácií pre ľahšiu a efektívnejšiu dostupnosť informácií.