Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozsiahla novela infozákona v MPK

15.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.11.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), ktorá obsahuje viaceré zmeny na zverejňovanie informácií.

Zmeny spolufinancovania eurofondov do 2027

7.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 07.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh Stratégie financovania eurofondov na roky 2021 – 2027 (ďalej len ako „Stratégia financovania“), ktorý určuje jednotné pravidlá a limity pre riadiace orgány/sprostredkovateľské orgány pre poskytovanie podpory prijímateľom v rámci operácií spolufinancovaných z európskych fondov:

Divadlo ako zakladateľ inej neziskovej organizácie na účely prijímania 2% dane

7.12.2021

Mgr. Monika Ivanová

Môže štátne divadlo založiť neziskovú organizáciu za účelom získavania 2 % z dane a ďalších zdrojov, z ktorých by financovalo účasť sociálne slabších skupín na kultúrnych podujatiach divadla?

Zmeny pri účtovných závierkach a elektronizácia účtovníctva

9.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Schválenou novelou sa sleduje posilniť transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti registra účtovných závierok.