Naposledy pridané - Aktuálne informácie

AKTUÁLNE TAi3: Komora MNO požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

9. 6. 2021

tím itretisektor.sk

KOMORA MNO pri Rade vlády SR pre MNO (Komora MNO) požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu spracovania návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na r. 2021-2030 (KROS). KROS bola zaradená do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s navrhnutou koncepciou Komora MNO vyjadrila nesúhlas. Dôvody a znenie listu pre Ministra vnútra SR prinášame nižšie.

Ukladanie výročných správ a účtovných závierok po skončení pandémie

3. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok analyzuje vplyv “pandémie“ vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2021 – 2030 v MPK

18. 5. 2021

tím itretisektor.sk

Dňa 14.05.2021 bola v MPK zverejnená koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2024.Predkladaná koncepcia nadväzuje na predchádzajúcu Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 – 2020, ktorá bola implementovaná prostredníctvom jej jednotlivých akčných plánov.

Odbremenenie zamestnávateľov v oblasti koncesionárskych poplatkov

25. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.03.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Novela“).