Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny v podpore pre odídencov

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 13. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, ktorého cieľom je úprava podmienok podpory pre odídencov tak, aby bola dlhodobo udržateľná a čo najviac adresná. Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov.

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 28.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorého cieľom je nanovo upraviť nároky na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí. Návrh zákona najmä zvyšuje percentuálne nároky príslušníkov Hasičského a záchranného zboru týkajúce sa nárokov na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí, ale navrhujú sa aj ďalšie úpravy týchto nárokov podľa vzoru právnej úpravy týkajúcej sa príslušníkov Policajného zboru. Návrhom sa ďalej spresňuje výpočet priemerného týždenného služobného času príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.