Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Petícia na stiahnutie návrhu zmeny zákona o nadáciách - hromadná pripomienka

6.3.2023

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu pripravuje hromadnú pripomienku na stiahnutie a prepracovanie návrhu novelizácie zákona č. 37/2002 Z. z. o nadáciách, ktorý je aktuálne v MPK. Pripomienka sa týka návrhu ako celku a ide o zásadnú pripomienku. Návrh zákona zásadne vstupuje do priestoru mimovládneho neziskového sektora a zavádza nesystémové zmiešavanie finančných nástrojov súkromných osôb do existencie nadácií, ktoré na Slovensku už tradične spravujú majetok výlučne na verejnoprospešný účel.

Na podanie hromadnej pripomienky sa vyžaduje 500 podpisov. Prosíme pomôžte nám s vyzbieraním podpisov.

Termín do: 7. marec

PODPÍSAŤ TU.

Viac informácií TU.

Ďakujeme.

Nadácia Pontis

Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

2.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 28.02.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu, ktorým sa menia a dopĺňajú Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (pravidlá zapájania verejnosti) boli prijaté uznesením vlády SR č. 645/2014 ako odporúčací materiál.

Zmeny zákona o nadáciách - možnosť založenia súkromnej nadácie

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách. V platnom právnom poriadku vo všeobecnosti absentuje právny nástoj pre správu majetku, ktorý by mohol byť zriadený na podporu súkromného účelu. V zahraničí ide typicky o zverenecké fondy („trusty“) či súkromné nadačné fondy. Chýba teda nástroj pre efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov majetkov.