Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zvýšená ochrana týraných zvierat - sprísnený Trestný zákon

2.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.09.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Evidencia počtu dobrovoľníckych hodín pre 3% z dane

9.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné na účely poukázania 3% z daní členov občianskeho združenia preukazovať v účtovníctve počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín týchto členov občianskeho združenia? Občianske združenie nemá uzatvorené písomné zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti, všetky verejnoprospešné aktivity bez nároku na odplatu vykonávajú členovia združenia.