Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Národný program starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do 2030

14. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.05.2021 schválila Vláda SR národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 – 2022 (ďalej ako „program“). Program nadväzuje obsahom na národný program rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v SR na obdobie rokov 2016–2020. Plnenie akčného plánu na roky 2021-2022 významne prispeje k rozvoju najdôležitejších zámerov pre zlepšenie situácie v oblasti zriedkavých chorôb.

Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030

13. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vláda SR dňa 12.05.2021 schválila Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 – 2022.