Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty v MPK

21. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 15.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve (ďalej ako „Novela“).

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13. 1. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Ochrana pamiatkového fondu na roky 2021-2022

8. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán ochrany pamiatkového fondu“).

Zoznam povolaní v kultúre

4. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.10.2020 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Opatrenie“).