Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ochrana pamiatkového fondu – Akčný plán 2021-2022

9. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

Štatút Rady vlády pre kultúru a kreatívny priemysel schválený Vládou SR

26. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.03.2021 schválila Vláda SR štatút Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1].

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce cirkvi na obnovu hodín kostola

11. 3. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Obci bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na financovanie výmeny starých hodín na veži kostola za nové. Obec má prijaté VZN o dotáciách. Môže obec poskytnúť dotáciu na zhodnotenie nehnuteľného majetku inej právnickej osoby?