Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch

22.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje obsah Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch, ktorá nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 28.4.2020. Odborný článok obsahuje porovnanie obsahu Pekinskej zmluvy s aktuálne platnou právnou úpravou.

Opravy autorských diel vo vlastníctve mesta

19.2.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Mesto má záujem mierne opraviť autorské diela na verejných priestranstvách napr. sochy rôznych autorov, ktorí už nežijú, za účelom ich údržby. Tieto diela mesto zakúpilo v minulosti. Môže tak mesto urobiť samé bez súhlasu dedičov?

Nové dotácie pre knižnice a regionálnu kultúru

4.12.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zavádzajú sa nové dotácie v oblasti kultúry.