Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Financovanie mimoškolskej činnosti

27.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Akou formou má obec poskytnúť financie na mimoškolskú činnosť základnej škole, ktorej je zriaďovateľom? Je potrebné uzatvárať so základnou školou Zmluvu o poskytovaní dotácie podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.?

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

16.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.