Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Financovanie voľného času dieťaťa (1)

21.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Požiadavky na zariadenia pre deti a mládež

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 11.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Návrh vyhlášky upravuje reguláciu vo vyhláške MZ SR č. 527/2007 Z. z.  tak, aby platila pre všetky zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení aj mimo sieť a zabezpečí tak podmienky pre zdravý motorický  vývoj detí, fyzické  aktivity detí a boj proti obezite.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

3.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 02.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.