Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Finanovanie sociálnych služieb obcou pre klientov už umiestnených v zariadení

24. 2. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Žiadame obec o príspevok na poskytovanie sociálnych služieb, pričom ako prílohu ku svojej žiadosti prikladáme žiadosti jednotlivých klientov, ktorí sú v našich zariadeniach už umiestnení a žiadajú o príspevok obec. Je povinná nám obec poskytnúť príslušné finančné príspevky?

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutí a možnosti nahliadania do zdravotnej dokumentácie

10. 2. 2021

tím itretisektor.sk

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorým upravila kompetencie pre Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zrušenie doplatkov za lieky pre zraniteľné skupiny

10. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorým sa rušia doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny pre zraniteľné skupiny.

Koncepcia paliatívnej a hospicovej starostlivosti v MPK

3. 2. 2021

tím itretisektor.sk

Dňa 03.02.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti.