Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v MPK

9. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej ako „Novela“).[1]

Novela zákona o SAV v MPK

9. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (ďalej ako „Novela“).

Odstránenie goldplatingu vo verejnom obstarávaní

24. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).

Program APVV schválený vládou

11. 11. 2020

tím itretisektor.sk

Vláda SR dňa 11.11.2020 schválila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Realizácia programu APVV by mala výrazne podporiť ambíciu vlády SR deklarovanú v jej programovom vyhlásení:
a. podporiť realizáciu excelentnej vedy a výskumu v európskom a svetovom priestore;
b. zlepšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti ľudských zdrojov;
c. zvýšiť podiel grantového financovania vedy a výskumu;
d. dosiahnuť transparentnejšie prideľovanie prostriedkov využitím hodnotiacich kapacít Európskej únie.