Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027

16.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.12.2021 Vláda SR schválila návrh Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027. Stratégia je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 - 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti.

Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a nový druh dotácii pre RSP a cirkvi

1.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.09.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii. Novelou sa čiastočne menia aj dotácie pre oblasť moderných technológií – digitalizácie pre neziskový sektor aj cirkvi.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 21-27

30.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 23.09.2021 bola v MPK zverejnená stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021–2027, ktorá predstavuje aktualizáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (SK RIS3) na roky 2021-2027 pod názvom Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej len “SK RIS3 2021+”).