Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Navrhované zmeny v zákone o verejných zbierkach a zákona o športe

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.08.2020 boli do NRSR predložené návrhy zákonov a to:

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ak „Novela zákona o verejných zbierkach“) a
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Novela zákona o športe“).
Novely vyššie uvedených zákonov boli predložené do NRSR na prerokovanie. Ich vývoj budeme sledovať a následne poskytneme bližšie informácie na našom portáli.

Vplyv Brexitu na hráčov z UK pôsobiacich na Slovensku

27.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Aký vplyv má brexit na športovcov s občianstvom Spojeného kráľovstva pôsobiacich na Slovensku?