Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozšírenie podpory poskytovanej Fondom na podporu športu

6. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.11.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej ako „Novela“).

Rozšírenie “antidopingového zoznamu“ zakázaných látok v športe

28. 10. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.10.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená zmena vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázané metódy na účely dopingu v športe.

Športová činnosť počas 2. vlny pandémie COVID-19

21. 10. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

S poukazom na uznesenie Vlády Slovenskej republiky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej alebo inej povahy v jednom okamihu v niekoľkých nad 6 osôb.