Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Predĺženie opatrení pandémie v kultúre

20.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.08.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len ako „návrh zákona“).  Dôvodom predloženia návrhu zákona sú pretrvávajúce následky pandémie, ktoré majú dopad aj na osoby pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a očakávaná tretia vlna pandémie.

Platnosť pandemických opatrení v sociálnych službách

12.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je stále v platnosti ustanovenie o tzv. „chránenom kontakte s prípadom COVID-19“ Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s  COVID-19  (11. aktualizácia) alebo sa treba riadiť ustanovením §4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 204?  Kde nájdeme skríningový a diagnostický protokol MZSR pre testovanie SARS-CoV-2 a jeho časti  - testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a v sociálnych službách? Sú v platnosti ustanovenia uznesenia vlády SR č. 220, z 14.04.2020, ktoré upravujú povinnosti mesta smerom ku ľuďom bez domova?

Odmietanie očkovania zamestnancom zariadenia sociálnych služieb

18.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako môže zamestnávateľ postupovať v prípade, že zamestnanec zariadenia sociálnych služieb odmieta očkovania proti COVID-19? Podobné problémy vznikajú aj pri povinnosti nosiť rúško alebo respirátor.

Usmernenia k zákazu vychádzania, usmernenia pre školy a sociálne služby

29.10.2020

tím itretisektor.sk

Prinášame materiály k súčasnému stavu z dôvodu pandémie a usmernenia pre sociálne služby, školy a Uznesenia Vlády SR k zákazu vychádzania.
Aktualizované 9.11.2020.

Zmeny k dotáciám v oblasti sociálnych vecí pre pokračovanie pandémie

28.10.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.