Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Schválená novela zákona o elektronických komunikáciách a ochrane verejného zdravia

22.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia za účelom identifikácie potenciálnych nositeľov nákazy a kontroly dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy.

Výzva KOMORY MNO pri rade vlády pre MNO proti šíreniu pandémie

15.12.2021

tím itretisektor.sk

Naša spoločnosť v týchto chvíľach čelí humanitárnej, spoločenskej, ekonomickej kríze a súčasne vedome podnecovanej nedôvere a agresivite. V tejto náročnej situácii vnímame  silnú potrebu spoločnosť  spájať, nie rozdeľovať. Byť zodpovednými, odvážnymi, ale aj pokornými, múdrymi a prajnými. Myslieť viac ako inokedy na svojich blízkych, ale aj ľudí, ktorí nám blízki nie sú. V tejto situácii sme sa mali snažiť túto krízu prekonať a neprehlbovať rozdiely medzi nami.

Predĺženie opatrení pandémie v kultúre

20.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.08.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len ako „návrh zákona“).  Dôvodom predloženia návrhu zákona sú pretrvávajúce následky pandémie, ktoré majú dopad aj na osoby pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a očakávaná tretia vlna pandémie.

Platnosť pandemických opatrení v sociálnych službách

12.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je stále v platnosti ustanovenie o tzv. „chránenom kontakte s prípadom COVID-19“ Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s  COVID-19  (11. aktualizácia) alebo sa treba riadiť ustanovením §4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 204?  Kde nájdeme skríningový a diagnostický protokol MZSR pre testovanie SARS-CoV-2 a jeho časti  - testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a v sociálnych službách? Sú v platnosti ustanovenia uznesenia vlády SR č. 220, z 14.04.2020, ktoré upravujú povinnosti mesta smerom ku ľuďom bez domova?

Odmietanie očkovania zamestnancom zariadenia sociálnych služieb

18.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako môže zamestnávateľ postupovať v prípade, že zamestnanec zariadenia sociálnych služieb odmieta očkovania proti COVID-19? Podobné problémy vznikajú aj pri povinnosti nosiť rúško alebo respirátor.