Legislatívne správy

Organizovanie verejných športových podujatí

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorej cieľom bolo zdôrazniť princíp bezpečnosti, ochrany a služieb divákov. Aplikačná prax poukázala na nevyhnutnosť integrovaného prístupu k organizácii verejných športových podujatí s cieľom vytvorenia právnych opatrení zameraných na organizáciu podujatia, vylúčenie rizikových osôb, budovania bezpečných športovísk, vzdelávania usporiadateľských služieb a bezpečnostných zložiek štátu a zlepšovania komfortu a služieb pre prilákanie divákov na verejné športové podujatia.

Fond na podporu športu a zákon o športe

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorým sa nanovo upravuje pôsobnosť fondu a konkretizujú sa účely, ktoré boli doposiaľ koncipované príliš široko.

13. dôchodok vyplácaný v júli 2022

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z.z. o 13.dôchodku, ktorý prijatý z dôvodu skoršej a čiastočnej kompenzácie zvýšených finančných nákladov poberateľov dôchodkov, ktoré sú spôsobené rastom cien.

Uznávanie dokladov o vzdelávaní a novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorého cieľom je zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci

17.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 11.05.2022 vláda SR schválila Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.