Legislatívne správy

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

17.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 11.09.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Navrhované zmeny v zákone o verejných zbierkach a zákona o športe

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.08.2020 boli do NRSR predložené návrhy zákonov a to:

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ak „Novela zákona o verejných zbierkach“) a
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Novela zákona o športe“).
Novely vyššie uvedených zákonov boli predložené do NRSR na prerokovanie. Ich vývoj budeme sledovať a následne poskytneme bližšie informácie na našom portáli.

Pomoc študentov v čase krízy a zmeny zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

9.9.2020

Adriána Kováčová

Dňa 02.09.2020 bol NR SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Novela zákona o dani z príjmov aj k 2% z dane

4.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.08.2020 bol doručený NRSR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Pripravovaná novela“).