Legislatívne správy

Rozšírenie “antidopingového zoznamu“ zakázaných látok v športe

28.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.10.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená zmena vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázané metódy na účely dopingu v športe.

Zmeny k dotáciám v oblasti sociálnych vecí pre pokračovanie pandémie

28.10.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

Obmedzenie distribúcie poštových zásielok v súvislosti s COVID-19

26.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.10.2020 schválila Vláda SR novelu nariadenia, ktorou sa upravujú podmienky výberu a distribúcie poštových zásielok odlišne od ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.

Schválené zákony o 13. dôchodku a minimálnej mzde

23.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.10.2020 schválila NRSR Vládne návrhy zákonov ,a to Zákon o 13. dôchodku a Zákon o minimálnej mzde.

Výskum a vývoj - posilnenie účasti SR v európskej spolupráci

23.10.2020

tím itretisektor.sk

Dňa 22.10.2020 bol do MPK zaradený materiál Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.