Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny zákonníka práce a kurzarbeit schválené Vládou SR

24. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.

Odstránenie goldplatingu vo verejnom obstarávaní

24. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).

Štatút pre kultúru a kreatívny priemysel v MPK

24. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh štatútu Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1] (ďalej ako „Návrh štatútu“).

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutí a možnosti nahliadania do zdravotnej dokumentácie

10. 2. 2021

tím itretisektor.sk

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorým upravila kompetencie pre Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zrušenie doplatkov za lieky pre zraniteľné skupiny

10. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorým sa rušia doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny pre zraniteľné skupiny.