Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dotazník pre dobrovoľníctvo - návrhy na zmeny zákona do MPK

28.9.2021

tím itretisektor.sk

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie výskumného dotazníka v rámci budúceho medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ohľadne zmien zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktoré pripravuje Ministerstvo vnútra SR.

Pripravujeme pripomienky k uvedenému zákonu, preto pokiaľ máte záujem prispieť k zmene alebo navrhnúť čokoľvek prínosné, čo sa u vás v praxi vyskytlo ako potrebné, budeme radi ak sa do dotazníka zapojíte. Podnety zozbierame, vyhodnotíme a následne budeme vstupovať do samotného MPK v mene neziskového sektora.

Termín zbierania návrhov: predbežne do 25.10.2021

Vpisujte svoje názory/námety tak, aby boli jasné, zrozumiteľné.
Môžete nám na seba zanechať kontakt, ak by sme si potrebovali vaše námety upresniť.

ĎAKUJEME za Váš čas.

Tím itretisektor.sk
Centrálna nezisková spoločnosť

Vyplnenie dotazníka TU

Predĺženie termínu využívania 2% dane z roku 2019 - MPK pripomienka

7.5.2021

tím itretisektor.sk

*** AKTUÁLNE 2% dane 
Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci MPK k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní sme podali zásadnú pripomienku na predĺženie využitia 2% dane z roku 2019, ktorých použitie má končiť k 31.12.2021.

Dotazník Úradu vlády SR / Spolupráca MNO a štátnych inštitúcií

25.11.2020

tím itretisektor.sk

Analytici z Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR v súčasnosti pracujú na projekte o spolupráci medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a štátnymi inštitúciami. Projekt sa bližšie zameriava na to, či je táto spolupráca z perspektívy MNO efektívna, a akým spôsobom prebieha komunikácia medzi týmito dvoma sektormi. Dôležitou súčasťou projektu je názor samotných MNO, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu na tomto prieskume.

Dotazník Predkladanie výpisov a potvrdení MVO duplicitne

23.7.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, známy ako "stop byrokracii", nie je potrebné na úrady nosiť rôzne potvrdenia a výpisy. Týmto zákonom však boli ošetrené iba niektoré povinnosti. Na základe krátkeho prieskumu by sme sa radi dozvedeli, kde všade ešte mimovládne neziskové organizácie musia nosiť rôzne výpisy a potvrdenia v tlačenej forme.