Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny k spracúvaniu údajov zosnulých osôb

9.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.